“Istupio sam tokom studija ka fenomenu mode koju prati negativni epitet da je komercijalna, ali mislim da umetničke prakse 20. i 21. veka ne mogu da opstanu bez izvesne doze komercijalnosti koja ne mora da bude nužno i loša. Komercijalni askpekt pogotovo je bitan za muzeološko bavljenje modom, čime sam rešio da se bavim.” – Stefan Žarić u razgovoru za MILICA magazin

Otkrivši veličanstvene modne ilustracije Milene Pavlović Barilli na izložbi “Maison Barilli: Beograd-New York” u Spomen-Zbirci Pavle Beljanski u Novom Sadu pokrećemo temu o vezi i isprepletanosti mode i umetnosti u radu znamenite srpske umetnice kao i na brojnim primerima u istoriji umetnosti i današnjoj praksi. Nakon raspričanog susreta sa autorom izložbe, njegovog zanosnog i originalnog pristupa istoriji umetnosti i samoj muzeologiji, sa zadovoljstvom vam predstavljamo mladog istoričara umetnosti Stefana Žarića.

Ana Simona Zelenović, istoričarka umetnosti i Dunja Jovanović, modna novinarka, razgovarale su za Milica Magazin sa Stefanom  koji se bavi analizom i tumačenjima mode i u svom delovanju pokušava da ispita veze mode i tzv. visoke umetnosti. Stefan je dobitnik jubilarne 50. nagrade Spomen-zbirke Pavle Beljanski za svoj master rad u kojem se bavi modnim ilustracijama Milene Pavlović Barili, ali i nagrade Youth Heroes koju istraživački centar Petnica dodeljuje mladim istraživačima/icama. Studirao je komparatistiku u Novom Sadu, zatim kao stipendista Vlade SAD-a odlazi na interdisciplinarne studije medija i kulture u Minesotu i vraća se u Srbiju na master na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odseku za istoriju umetnosti tokom kojih odlazi na semestar studija u Estoniju. Ovaj mladi istraživač i kritičar se već etablirao na domaćoj sceni svojim izložbama u Požarevcu i Novom Sadu kojima je javnosti približio život i delo Milene Pavlović Barili, posebno u oblasti modne ilustracije. Stefan je takođe učesnik brojnih međunarodnih naučnih konferencija na temu mode i umetnosti od kojih bismo izdvojile ovogodišnju svetsku konferenciju istraživača mode u Londonu na kojoj je bio jedini srpski predstavnik u istoriji ove konferencije. Povodom njegove poslednje izložbe u Novom Sadu, kao i povodom promocije knjige Ikone stila u kojoj je pisao poglavlje o Barili, Ana Simona i Dunja razgovarale su sa Stefanom o savremenim fenomenima u modi, istoriji umetnosti, muzejskim praksama i kulturi uopšte.

Stefana smo srele u Beogradu neplanirano i snimile razgovor na-licu-mesta raspoloživim sredstavima i stoga se izvinjavamo na kvalitetu slike i zvuka.