MODA, SAVREMENA UMETNOST, UMETNOST, VIZUELNA UMETNOST

KUSTOS POP ZVEZDA

12.November.2018. - Razgovarale: Ana Simona Zelenović i Dunja Jovanović

“Istupio sam tokom studija ka fenomenu mode koju prati negativni epitet da je komercijalna, ali mislim da umetničke prakse 20. i 21. veka ne mogu da opstanu bez izvesne doze komercijalnosti koja ne mora da…
Pogledajte