UMETNOST

SAMO GLASNO

04.June.2016. - ANA DAJIĆ

Femixeta 6.0: Prema izboru Ide Prester, objavljena je nova kompilacija alternativne ženske muzike u Srbiji.   Slivenicu “Femikseta” (femme + mikseta) skovao je Projekat Femix – program afirmacije ženskog stvaralaštva koji je 2010. godine pokrenula…
Pogledajte