UMETNOST, POZORIŠTE

OLIMP: OTVORENIH OČIJU I NAOŠTRENIH ČULA

28.September.2017. - Piše: Milica Špadijer

Jasno je da je tragedija život, koji je predstava, koja je čitav jedan dan i svi dani, koja je san i java i sve ono između, koja je antika i Ajant i Herakle i Medeja…
Pogledajte