LEKTIRA, UMETNOST

SVILA, ŠKARE

13.April.2021. - Irena Vrkljan

Irena Vrkljan bila je čuvena hrvatska književnica, rođena 1930. godine u Beogradu. Studirala je arheologiju i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te režiju na Akademiji za film i televiziju u Berlinu, a slojevito poreklo,…
Pogledajte