DRUŠTVO, POLITIKA

POLITIČARKE TREBAJU OHRABRITI DRUGE

11.February.2019. - MILICA magazin

Odbor za rodnu ravnopravnost Evropskog parlamenta je 23. januara 2019. usvojio Rezoluciju za prava žena na Zapadnom Balkanu. Autorka i inicijatorka ove Rezolucije je Biljana Borzan, predstavnica Hrvatske u Evropskom parlamentu. Njeno zalaganje za prava…
Pogledajte