UMETNOST, VIZUELNA UMETNOST

MNOGO JE KARAVAĐISTA, ALI JE SAMO JEDNA KARAVAĐISTKINJA

22.May.2017. - PIŠE: ANA SIMONA ZELENOVIĆ

Meri Garard zaključuje da je umetnost Artemizije Đentileski bila “radikalno drugačija u izrazu” od umetnosti muškaraca njenog doba. Ona ističe feminističku poruku njenih slika na kojima mlade agresivne aktivne heroine ne pristaju na “nezvaničnu religiju…
Pogledajte