REČ UREDNICE

DIVAN ŽIVOT

21.December.2017. - Piše: Milica Laufer

Iako smo već usmereni na perspektive i rokove koje nam otvara ili nameće 2018. godina, praznici nalažu da zastanemo, napravimo pauzu, pogledamo unazad, dakako i proslavimo, pa tek nakon tog osvrta i podvučene crte –…
Pogledajte