U svom slavnom eseju “Svi bi trebalo da budemo feministi i feministkinje”  iz 2012. godine, spisateljica Čimamanda Ngozi Adiči poziva nas sledećim rečima:

“Predlažem vam da počnemo da se pripremamo za jedan drugačiji svet. Pravedniji svet.

Svet srećnijih muškaraca i srećnijih žena, doslednih sebi.

A počećemo ovako: moramo drugačije da vaspitavamo svoje ćerke.

Moramo i svoje sinove da vaspitavamo drugačije”.

Posve dosledno svom manifestu, autorka je prilagodila tekst eseja za uzrast od 10 do 15 godina, kako bi upravo i devojčice i dečaci imali priliku da menjaju svet koji im pripada.

 Originalne ilustracije u knjizi crtali su polaznici i polaznice Ateljea za likovnu umetnost u Dečjem kulturnom centru Beograd.